نام های دختر ایرانی

دختر ایرانی

[vc_row][vc_column width=”۱/۲″][us_separator][vc_column_text]

برای برند خود از بین اسامی دختر ایرانی نامی برگزینید.

[/vc_column_text][vc_column_text el_class=”justifytxt”]

اگر به دنبال نام های خاص برای برند خود می گردید، می توانید از نامهای موجود در فرهنگ لغت فارسی استفاده کنید. یکی از پیشنهادات ما استفاده از نام های دختر ایرانی و ترکیبات آن است. در زیر می توانید لیستی از این اسامی را مشاهده کنید.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”۱/۲″][us_image image=”۷۵۸۳۲″ align=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tta_tabs title_font=””][vc_tta_section tab_id=”۱۶۰۳۷۹۱۴۹۷۱۶۷-۴۳۱۶c331-cffc” title=”ن-و-ه-ی”][vc_row_inner][vc_column_inner el_class=”col-md-2″ width=”۱/۲″][vc_column_text el_class=”whitebg”]

->حرف ن:

نارگل : گل سرخ انار
نارگون : همانند انار، سرخ و آتش
ناز : دوست داشتنی، کرشمه، نام گلی است
نازآفرید : آفریده ناز و زیبا
نازآفرین : آنکه خوشی پدید آورد، نازآفریده، پدید گشته از ناز و فخر
نازبانو : بانوی زیبا و عشوه گر
نازپری : آنکه مانند پری زیباست، نام دخترپادشاه خوارزم
نازمهر : زیبا چون خورشید
نازنین : دارای ناز، نازک اندام، دوست داشتنی
نازیاب : یابنده ناز،‌از شخصیت‌های شاهنامه
ناهید : آناهیتا، پاک بانو
نایریکا : برگزیده و پسندیده
نخستین : آغازین، اولین
نرگس : نام گلی است
نساک :نام همسر سیامک پسر کیومرث پادشاه پیشدادی
نسترن : گلی سپید رنگ
نسرین : نام گلی است
نسیم : هوای ملایم بامدادی
نکوزاد : زاده نیکویی
نکویار : یار نیکو
نگار : چهره زیبا
نگین : جواهر انگشتری
نورسته : جوانه تازه
نوشین : شیرین و گوارا
نوگل : گلی که تازه شکفته شده است
نونهال : نهال تازه، درخت جوان
نیایش : نماز بردن، عبادت
نیکچهره : او که دارای چهره‌ای نیکوست
نیکدخت : دختر نیک و شایسته
نیکرخ : نیک رو
نیکروی : خوش صورت
نیلوفر : نام گلی است
نینا : زیبایی، خوش اندامی و ظرافت
نیوشا : شنونده، یادگیرنده

[/vc_column_text][vc_column_text el_class=”whitebg”]

–>  حرف ی :

یارناز :                     یار زیبا
یارنوش :                دوست و یاری که چون عسل شیرین و دلنشین است
یاس :                     نام گلی است
یاس رخ :               آنکه چهره ای چون گل یاس دارد
یاس گل :               آنکه مانند گل یاس خوش چهره و زیباست
یاسمن :                 نام گلی است
یاسمین :                گل یاسمن
یگانه :                    بی همتا
یَسنا :                    پرستش، از بخش‌های اوستا

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”col-md-2″ width=”۱/۲″][vc_column_text el_id=”whitebg”]

-> حرف و:

واپسین : آخرین، بازپسین
واژه : کلمه، لغت
وانیا : هدیه باشکوه خداوند
وَرد : گل سرخ
وِستا : دانش، کتاب مقدس زردشتیان
ویدا : پیدا و آشکار،‌ یابنده
ویستا : دانش و فرهنگ، برخوردار

[/vc_column_text][vc_column_text el_class=”whitebg”]

–>  حرف ه :

هاله :                      خرمن ماه
هدیه :                    پیشکشی
هما :                       مرغ خوش پرواز و مایه سلامت، از شخصیت‌های شاهنامه
هماچهر :                 آنکه چهره‌ای چون هما دارد، خوش سیما
همافر :                   دارای شکوه همایی
همدم :                   همنشین، مونس
همراز :                   محرم اسرار
هنگامه :                 شورش و فتنه، وقت و زمان، شگفت انگیز
هوآفرید :              خوش ستوده، خوش آمرزیده
هوپاد :                  نگهبان خوب، نیک سرشت
هور :                     خورشید
هورام :                 پیرو خوبی، انسان شاد و خنده رو، هنگام طلوع آفتاب،‌ مرتفع
هوربانو :               زیبا همچون خورشید
هورتن :                 آن که تن و بدنی پاک و درخشان چون خورشید دارد
هورچهر :              زیبا همچون خورشید
هورداد :               داده‌ی خورشید، تابنده و پر حرارت
هوردخت :            دختر خورشید
هورزاد :               زاده خورشید
هورسان :             مانند خورشید
هورشید :             خورشید
هورفَر :                 دارای فر و شکوه مانند خورشید
هورمهر :               مهربان همانند خورشید
هوروَش :              زیبا و تابناک همچون خورشید
هوزاد :                 خوب زاده، اصیل
هوزان :                نرگس نوشکفته و نیک دان
هوشبام :              سپیده دم
هوگون :               خوب گون، خوش رنگ، ممتاز
هُووی :                نام زن زرتشت، دختر فرشوشتر

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section tab_id=”۱۶۰۳۷۹۱۴۵۸۳۵۱-۵f22a3c3-6f41″ title=”ف-ق-ک-گ”][vc_row_inner][vc_column_inner el_class=”col-md-2″ width=”۱/۲″][vc_column_text el_class=”whitebg”]

–>  حرف ک :

کاساندان : نام زن کوروش بزرگ و مادر کمبوجیه
کامدل : از نام‌های برگزیده
کامروا : خوشبخت، خرسند
کاویش : پیمانه شیر
کبیتا : نوعی شیرینی
کتایون : نام زن کی گشتاسب در شاهنامه
کشور : از نام‌های برگزیده
کشوربانو : از نام های برگزیده
کُنیا : دختری که ازدواج نکرده است
کی بانو : بانوی پادشاه
کی دخت : دختر پادشاه
کیارنگ : از نام‌های برگزیده
کیانا : طبیعت، اهل هرچیز
کیانبانو : از نام های برگزیده
کیاندخت : دختر جهان
کیمیا : کمیاب
کیوان بانو : از نام‌های برگزیده
کیوانچهر : از نام‌های برگزیده
کیواندخت : از نام‌های برگزیده
کیوانرخ : از نام‌های برگزیده
کیوانزاد : از نام های برگزیده[/vc_column_text][vc_column_text el_class=”whitebg”]

–>  حرف گ :

گل دخت : از نام‌های برگزیده
گل دوست : دوستار گل، گل پسند
گل ربا : از نام‌های برگزیده
گل سان : از نام‌های برگزیده
گل سیما : از نام‌های برگزیده
گل شاد : از نام‌های برگزیده
گل فشان : از نام‌های برگزیده
گل گون : سرخ رنگ، برنگ گل
گل گونه : مانند گل، به رنگ گل
گل نوش : از نام‌های برگزیده
گل وش : از نام‌های برگزیده
گلاب : از نام‌های برگزیده
گلاله : از نام‌های برگزیده
گلباد : از نام‌های برگزیده
گلباش : نام‌های برگزیده
گلبان : نام‌های برگزیده
گلبانو : بانویی همانند گل
گلبن : از نام‌های برگزیده
گلبهار : از نام‌های برگزیده
گلبو : کسی که بوی گل می‌دهد
گلپاد : از نام‌های برگزیده
گلچهر : چهره‌ای چون گل دارد
گلچهره : زیبا، دارای چهره‌ای چون گل
گلدسته : از نام‌های برگزیده
گلدیس : از نام‌های برگزیده
گلرخ : خوبرو، خوشگل
گلرخسار : زیبا، خوش چهره
گلرنگ : به رنگ گل
گلروی : خوشگل، زیبا
گلریز : از نام‌های برگزیده
گلزاد : زادهگل
گلزار : گلستان ، محل رویش گل‌های فراوان
گلستان : از نام‌های برگزیده
گلشن : گلزار، گلستان
گلشید : از نام‌های برگزیده
گلفام : از نام‌های برگزیده
گلنار : از نام‌های برگزیده
گلناز : گل انار
گلنام : از نام‌های برگزیده
گلنواز : از نام‌های برگزیده
گلی : از نام‌های برگزیده
گلی ناز : از نام‌های برگزیده
گهر : از نام‌های برگزیده
گهربانو : از نام‌های برگزیده
گهرچهر : از نام‌های برگزیده
گهردخت : از نام‌های برگزیده
گهرناز : از نام‌های برگزیده
گهرنگار : از نام‌های برگزیده
گوهر : جواهری با ارزش
گوهربانو : از نام‌های برگزیده
گوهرچهر : از نام‌های برگزیده
گوهردخت : از نام‌های برگزیده
گوهرزاد : از نام‌های برگزیده
گوهرسان : از نام‌های برگزیده
گوهرشاد : از نام‌های برگزیده
گوهرشید : از نام‌های برگزیده
گوهرفشان : از نام‌های برگزیده
گوهرناز : از نام‌های برگزیده
گیتی : جهان هستی
گیسو : زلف نگار
گیسیا : از نام‌های برگزیده[/vc_column_text][vc_column_text el_class=”whitebg”]

پیشنهاد ما به شما:   مزایای استفاده از لوگو تصویری چیست؟ رمزگشایی لوگو برندهای مشهور

–>  حرف م :

مهروی : از نام‌های برگزیده
مهری : از نام‌های برگزیده
مهسان : از نام‌های برگزیده
مهستی : بزرگترین ریشه
مهشید : مهتاب، روشنایی ماه
مهناز : از نام های برگزیده
مهوش : مانند ماه، خوشگل
مهین : بزرگ، بزرگتر
مُوژان : غنچه نرگس
میترا : مظهر دوستی و محبت و صلح وصفا و روشنایی
مینا : نام گلی است
مینو : جهان معنوی[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”col-md-2″ width=”۱/۲″][vc_column_text el_class=”whitebg”]

–>  حرف ف :

فایدیم : گل نیلوفر، نام همسر داریوش، دختر هوتن
فراتاگون : نام دختر آرتان، برادر داریوش بزرگ
فرانک : نام مادر شاه فریدون
فرخ ناز : از نام‌های برگزیده
فرخنده : مبارک، پرارج
فردخت : از نام‌های برگزیده
فرزانه : گرامی، ارجمند
فرسیما : از نام‌های برگزیده
فرشته : از نام‌های برگزیده
فرگون : مانند روشنایی
فرمهر : از نام‌های برگزیده
فرناز : از نام‌های برگزیده
فرنگیس : نام دختر افراسیاب، زن سیاوش، مادر شاه کیخسرو کیانی
فرنوش : از نام‌های برگزیده
فرنی : بسیار، افزون و فروزان
فروردین : نخستین ماه هر سال
فروزان : نورانی، شعله ور
فروزش : روشن
فروزنده : از نام‌های برگزیده
فروغ : روشنایی، تابش
فروغبانو : از نام‌های برگزیده
فریبا : فریبنده
فریماه : از نام‌های برگزیده
فرین : نام یکی از دختران اشوزرتشت
فریناز : از نام‌های برگزیده
فلامک : الماس گلی رنگ
فیروزه : نگین انگشتر[/vc_column_text][vc_column_text el_class=”whitebg”]

–>  حرف ق :

قشنگ : زیبا، خوشگل
قشنگ گل : گل زیبا، دختری که چهره اش مثل گل زیبا و لطیف است.[/vc_column_text][vc_column_text el_class=”whitebg”]

–>  حرف ن :

نامدار :                         مشهور

نامور :                          مشهور

نریمان :                        یکی از شخصیتهای شاهنامه

نوری :                          روشنایی

نوشزاد :                       بشادی زائیده شده

نوید :                           خبر خوش

نمیا :                           کوچک[/vc_column_text][vc_column_text el_class=”whitebg”]

–>  حرف ل :

لادن : نام گلی است
لاله : نام گلی است
لاله رو : از نام‌های برگزیده
لاله گون : از نام‌های برگزیده
لاله وش : از نام‌های برگزیده
لبخند : احساس شادی بر لبان
لیو : خورشید، آفتاب[/vc_column_text][vc_column_text el_class=”whitebg”]

–>  حرف م :

مارال : از نام‌های برگزیده
ماسیس : نام دختر سی زین از خاندان ایرانی سورن
مانترَه : سخن منش انگیز و مقدس
ماندانا : نام دختر پادشاه ماد و همسر کمبوجیه
ماه آفرید : نام زن ایرج مادر منوچهر
ماه بانو : از نام‌های برگزیده
ماه دیس : از نام‌های برگزیده
ماهرُخ : خوشگل، زیبا
ماهرو : از نام‌های برگزیده
ماهوار : مانند ماه
ماهوش : مانند ماه
مخمل : نوعی پارچه
مرجان : از گیاهان دریایی
مرمر : سنگ خوشرنگ و قیمتی
مروارید : گوهر باارزش دریایی
مژده : نوید، خبر شادی
مژگان : چشم پوش
مَشیانه : نام نخستین زن(حوا)
منیژه : خواهر فرنگیس، دختر افراسیاب
مه پیکر : از نام های برگزیده
مه سیما : ماه رو, ماهرخ، زیبا
مهتاب : نور آرام ماه
مهدخت : از نام های برگزیده
مهر رخسار : از نام‌های برگزیده
مهرآگین : از نام‌های برگزیده
مهرآمیز : از نام‌های برگزیده
مهرآور : از نام‌های برگزیده
مهراسا : از نام‌های برگزیده
مهرافروز : از نام‌های برگزیده
مهرافزا : آنکه مهر و محبت بیفزاید
مهرافزون : از نام‌های برگزیده
مهرافشان : از نام‌های برگزیده
مهرانگیز : از نام‌های برگزیده
مهربانو : از نام‌های برگزیده
مهرچهر : از نام‌های برگزیده
مهرچین : از نام‌های برگزیده
مهرخ : از نام‌های برگزیده
مهرکیش : از نام‌های برگزیده
مهرناز : از نام‌های برگزیده
مهرنگار : از نام‌های برگزیده
مهرنواز : از نام‌های برگزیده[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section tab_id=”۱۶۰۳۷۹۱۳۵۶۱۰۹-b18805f2-55b3″ title=”ز-ژ-س-ش-ص-ض”][vc_row_inner][vc_column_inner el_class=”col-md-2″ width=”۱/۲″][vc_column_text el_class=”whitebg”]

–>  حرف ژ :

ژاله : شبنم
ژیان چهر : از نام‌های برگزیده
ژیان دخت : از نام‌های برگزیده[/vc_column_text][vc_column_text el_class=”whitebg”]

–>  حرف س :

ساحل : از نام‌های برگزیده
سارا : از نام‌های برگزیده
ساغر : جام و پیمانه
سالمه : سالومه
سالومه : حساب سال و ماه
ساویس : با ارزش، گرانمایه
سایه : از نام‌های برگزیده
سپیتا : سفیدترین و پاکترین
سپیته : سپید و درخشان
سپیده : آغاز بامداد
ستاره : اختر،کوکب
ستی : بانو، خانم، کلمه احترام
سداب : نام گیاهی است
سرور : شادمانی
سَروَر : رییس ، پیشوا
سمن : نام گلی است، یاسمین
سمن چهر : از نام‌های برگزیده
سمن رخ : از نام‌های برگزیده
سمن روی : از نام‌های برگزیده
سمن ناز : نام دختر کورنگ
سمنبر : لطیف، سفید و خوشبو
سمنزار : بوستان یاسمن
سمیرا : از نام‌های برگزیده
سنبل : نام گلی است
سهی : راست، نام زن ایرج
سودابه : نام زن کیکاووس
سوزان : نام زن رامشگر تورانی
سوسن : نام گلی خوشبو
سوگل : از نام‌های برگزید
سوگند : از نام‌های برگزیده
سیما : روی، چهره، صورت
سیمبر : دارنده اندام سفید
سیمروی : سپیدروی
سیمگون : نقره فام
سیمین : نقره فام، سفید
سیمین چهر : سپیدروی
سیمین دخت : ازنام‌های برگزیده
سیمین رخ : از نام‌های برگزیده
سیندخت : نام دختر مهراب، پادشاه کابل[/vc_column_text][vc_column_text el_class=”whitebg”]

پیشنهاد ما به شما:   ارزش ویژه برند چیست؟ نحوه اندازه گیری + راه های ایجاد ارزش ویژه برند مثبت

–>  حرف ص :

طرفه : شگفت آور، جالب، عجیب
طوطی : پرنده‌ای که بیشتر در نواحی استوایی و جنگلها زندگی می‌کند.
طیلا : می پخته شده، شرابی که از جوشاندن فشرده انگور، مویز، یا خرما به دست می‌آید.[/vc_column_text][vc_column_text el_class=”whitebg”]

–>  حرف غ :

غنچه : گل نیمه باز[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner el_class=”col-md-2″ width=”۱/۲″][vc_column_text el_class=”whitebg”]

–>  حرف ز :

زرافشان : افشاننده سیم و زر
زراندام : از نام‌های برگزیده
زربانو : نام دختر رستم و خواهر بانو گشتاسب
زرستان : نام دختر ارجاسب
زرشام : نام دختری از خاندان جمشید
زرگیس : از نام‌های برگزیده
زرگیسو : از نام‌های برگزیده
زرمان : زرمانند و بسیار زیبا
زرنگار : از نام‌های برگزیده
زری : منسوب به زر، زر دار
زرین : طلایی
زرین بانو : از نام‌های برگزیده
زرین چهر : از نام‌های برگزیده
زُمرد : گوهر، از سنگ های قیمتی
زیبا : خوبروی، خوش چهره
زیبا دخت : از نام‌های برگزیده
زیباچهر : خوش رو
زیبارخ : از نام‌های برگزیده
زیباروی : از نام‌های برگزیده
زیبنده : شایسته، سزاوار
زیور : آرایش، پیرایه[/vc_column_text][vc_column_text el_class=”whitebg”]

–>  حرف ش :

شاد آفرید : از نام‌های برگزیده
شاداب : تر و تازه، خرم، نام سخنوری بوده است
شادبانو : از نام‌های برگزیده
شادپری : از نام‌های برگزیده
شاددل : از نام‌های برگزیده
شادروز : نیک روز، خوشبخت
شادروی : از نام‌های برگزیده
شادکام : شادمان، کامران، کامروا
شادمان : خوش، مسرور
شادی : سرور و شادمانی، خوشی
شادی آور : از نام‌های برگزیده
شادی افزا : افزاینده شادی و نشاط
شاهدخت : از نام‌های برگزیده
شاهرو : از نام‌های برگزیده
شایسته : با ارزش، سزاوار
شب بو : نام گلی است
شبنم : ژاله
شراره : جرقه، ریزش آتش
شکربانو : از نام‌های برگزیده
شکرناز : از نام‌های برگزیده
شکفته : از نام‌های برگزیده
شکوفه : گل‌های رنگارنگ میوه
شکوه : بلندجایگاه، با عظمت
شگون : خجستگی، با شانس
شنایا : همه چیز دان
شهربانو : نام زن رستم
شهرخ : از نام‌ های برگزیده
شهردخت : از نام‌های برگزیده
شهرزاد : از نام‌های برگزیده
شهرناز : نام خواهر جمشید
شهرنواز : خواهر شاه جمشید پیشدادی
شهرو : نام مادر برزویه پزشک
شهرود : نام زن سهراب ومادر یرزو
شهگل : از نام‌های برگزیده
شهلا : از نام‌های برگزیده
شهناز : از نام‌های برگزیده
شهنواز : از نام‌های برگزیده
شهین : از نام‌های برگزیده
شهین بانو : از نام‌های برگزیده
شورانگیز : از نام‌های برگزیده
شیدا : شیفته
شیدبانو : از نام‌های برگزیده
شیددخت : از نام‌های برگزیده
شیدرخ : از نام‌های برگزیده
شیرین : مزه شادکامی
شیرین گل : از نام‌های برگزیده
شیفته : عاشق، مجنون
شیوا : رسا و بلند و کشیده[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section tab_id=”۱۶۰۳۷۸۸۷۰۱۱۸۰-۳۸a943ed-fe19″ title=”ج-چ-ح-خ-د-ذ-ر”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”۱/۲″][vc_column_text el_class=”whitebg”]

–>  حرف ج :

جام : پیاله، ساغر
جان پرور : از نام‌های برگزیده
جانانه : دوست داشتنی
جانمهر : از نام‌های برگزیده
جریره : زن سیاوخش، مادر فرود
جوانه : جوان، جوانی، رویش
جویبار : کنار جوی آب[/vc_column_text][vc_column_text el_class=”whitebg”]

–>  حرف خ :

خاور : جای خورشید یا سرزدن خورشید
خجسته : شادباش، مبارک
خجیر : زیبا روی و پسندیده
خرامان : با ناز و وقار راه رفتن
خرم چهر : از نام های برگزیده
خرمدل : خوشدل، خوشحال، شادمان
خندان : خندیدن، با لبخند
خوب چهر : از نام‌های برگزیده
خوبرخ : از نام های برگزیده
خوبروی : از نام‌های برگزیده
خوردخت : از نام‌های برگزیده
خورزاد : از نام های برگزیده
خورشاد : از نام‌های برگزیده
خورشید : هور، هور شید
خورشید چهر : از نام‌های برگزیده
خُوروَش : همانند خورشید
خوشبوی : از نام های برگزیده
خوشچهر : نیکو روی
خوشخو : نیک رفتار، با صفا
خوشدل : شاد، شادمان، خوشنود، خوشحال
خوشروی : خوشرو، خوش صورت، خوشگل
خوشگو : خوش سخن
خوشنوا : خوش آواز، خوش آهنگ
خوشه : چند دانه که در کنار هم آویزان باشند[/vc_column_text][vc_column_text el_class=”whitebg”]

–>  حرف ر :

رادنوش : از نام‌های برگزیده
رازمهر : از نام‌های برگزیده
رازیانه : گیاهی خوشبو
رام افزون : شادی افزون، آرامش بخش
رام دخت : از نام‌های برگزیده
رامش : خوشی
رامک : آرامش دهنده
رایکا : پسندیده و دوست داشتنی
رایومند : دارنده فروغ و شکوه
رخسار : روی، چهره، صورت، سیما
رخشا : رخشان، درخشان
رخشانه : رخشان و درخشنده
رخشنده : درخشان، نورانی
ردیمه : نام زن کمبوجیه و دختر هوتن
رسا : بالغ، بلند
رَسابانو : از نام‌های برگزیده
رَسادخت : از نام‌های برگزیده
رُکسانا : نام دختر داریوش سوم هخامنشی
رودابه : فرزند تابان و مادر رستم دستان
روژین : سرخ فام
روشنک : دختر دارا
روناک : روشنایی
رویا : خاطره‌های شیرین
ریواس : گیاهی با شاخه‌های سپید[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”۱/۲″][vc_column_text el_class=”whitebg”]

–>  حرف چ :

چام : ناز و عشوه
چشمه : آب طبیعی از کوه
چکاو : نام پرنده ای خوش آواز
چکاوک : آهنگی از موسیقی ایرانی
چَمان : خرامان
چهرزاد : از نام‌های برگزیده
چیترا : از نام‌های برگزیده
چیستا : دانش و دانایی؛ نام جوانترین دختر اشوزرتشت، ایزد دانش
چیستی : دانش و آگاهی[/vc_column_text][vc_column_text el_class=”whitebg”]

–>  حرف د :

دراج : نام پرنده‌ای است
دُرافشان : روشن، تابان ، شیرین سخن
درخشان : درخشنده، روشنایی دهنده
دُردانه : دانه در، مروارید بزرگ
درسا : از نام‌های برگزیده
درمان : چاره
دِرمنَه : گیاهی خوشبو
دُرنا : نام پرنده‌ای است
دریا : از نام های برگزیده
دل آرا : مایه نشاط و خرمی
دل آرام : آرامش دهنده دل
دل آشوب : از نام‌های برگزیده
دل افروز : روشن کننده دل
دل انگیز : نشاط آور
دلاویز : دلپسند، مرغوب، دلخواه
دلبر : یار و معشوق
دلپذیر : دلخواه, پسندیده
دلپسند : پسندیده، مرغوب
دلجو : نوازش کننده
دلخوش : خوشدل، خوشحال ،شادمان
دلدار : دلبر, معشوق، دلیر، دلاور، شجاع
دلشاد : خوشحال، شادمان
دلکش : دلربا، دلپذیر، دلفریب
دلگرم : خشنود، امیدوار
دلنواز : دلارام، دلجو، دلپذیر
دمساز : همدم، همراز، هم صحبت
دنبره : نوعی ساز، تنبور
دنیا : گیتی، جهان
دیبا : نوعی پارچه ابریشمی
دیبارخ : از نام‌های برگزیده
دینا : از نام‌های برگزیده
دیناز : از نام های برگزیدهر[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][vc_tta_section active=”۱″ tab_id=”۱۶۰۳۷۸۸۷۰۱۰۷۶-۹۰۲f7c87-b70a” title=”الف-ب-پ-ت-ث”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”۱/۲″][vc_column_text el_class=”whitebg”]

پیشنهاد ما به شما:   بهترین لوگو ترکیبی رو برای کسب و کار خودت انتخاب کن!

–>  حرف الف:

آباندخت : نام زن داریوش سوم
آبگینه : شیشه، بلور
آپامه : خوشرنگ و آب؛ دختر اردشیر دوم هخامنشی
آتری : آذر
آتشگون : سرخ فام، سرخ رنگ
آتوسا : نام دختر کورش، زن داریوش
آدخت : خجسته و نیکو
آذر : آتش، فروغ، روشنایی
آذربانو : بانوی آتش‌گون
آذرچهر : همانند روشنایی
آذرگون : گل همیشه بهار و نام دختری در ویس و رامین
آراسته : با نظم و ترتیب
آرام : قرار، سکون
آرام دخت : از نام‌های برگزیده
آرام دل : از نام‌های برگزیده
آرامش : آرمیدن
آرمیتا : آرمان، عشق پاک
آرمیتی : فروتنی و پاکی و محبت
آرمیدخت : از نام‌های برگزیده
آزادچهر : آزاده نژاد
آزاده : نام مادر گشتاسب
آزیتا : از نام‌های برگزیده
آژند : نام گلی است
آشتی : مهر و دوستی، یکرنگی
آشنا : یار، دوست
آشوب : شور، انقلاب
آشیان : لانه و کاشانه
آفتاب : گرمی، روشنایی
آفرین : درود و سپاس
آلاله : نام گلی است
آمی‌تیس : نام دختر آستیاک، پادشاه ماد، نام زن کورش
آناهیتا : بانوی پاک و بیگناه، پاکبانو
آندیا : نام زن اردشیر ساسانی
آنیتا : از نام‌های برگزیده
آهنگ : سرود و نغمه
آوا : آواز، آهنگ
آوازه : شهرت و نام آوری
آویشن : گیاهی خوشبو

[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”۱/۲″][vc_column_text el_class=”whitebg”]

اختر : ستاره، شهاب
ارغوان : نام گلی است
ارمغان : پیشکشی، هدیه
ارنواز : نیکو سخن و خوش گفتار. نام یکی از خواهران جمشید
اروس : سپید، درخشان و زیبا
اشااونی : زن پاک و راست
اشوچهر : از نام های برگزیده
اشودخت : از نام های برگزیده
اشوروی : از نام های برگزیده
اشوزاد : از نام های برگزیده
اشومهر : از نام های برگزیده
افروز : روشن، روشن کننده
افسانه : داستان، خاطره و یادمان
افسر : بالا و سرور
افسون : از نام های برگزیده
افشان : از نام های برگزیده
اَمُرداد : کمال و رسایی جاودانی
انارام : روشنایی بی فروغ و بی پایان
انگبین : عسل، شهد
انوش : جاویدان
انوشک : انوشه، جاودان
انوشه : بی‌مرگ و جاودان
انیران : روشنایی بی پایان
اَهونَوَر : نگهبان تن
ایران : آزادگان و سرزمین آزادی
ایرانبانو : بانوی ایرانی
ایراندخت : دختر ایران
ایشتار : ستاره باران و آب، تشتر(تیر)

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”۱/۲″][vc_column_text el_class=”whitebg”]

–>  حرف ب :

باوَند : از اسپهبدان مازندران
باستیان : بردبار، شکیبا
بانو : خانم، کلمه احترام درباره بانوان
بردبار : شکیبا، با حوصله
برسومه : برسم، شاخه‌های گیاه
برومند : خوش قامت، نام مادر بابک خرمدین
بلوت : درخت سودبخش
بنفشه : نام گلی است
به آفرید : نام دختر کی گشتاسب
به نگار : خوب چهره، نیکو صورت
به‌آفرین : نیک آفریده شده
بهار : نخستین فصل سال
بهاره : از آن بهار
بهدخت : نیک ترین دوشیزه
بهرخ : نیک چهره
بهرو : نیکو چهره
بهشت : پردیس، بهترین
بهگل : نیکوترین گل
بهناز : از نام های برگزیده
بهنوش : نیکوترین نوشیدنی
بهین : بهترین، نیکوترین
بوته : گیاه، ساقه جوان
بوختار : از نام های برگزیده
بوستان : باغ پر گل
بی تا : یکتا، بی‌مانند
بینا : روشن، دل آگاه[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”۱/۲″][vc_column_text el_class=”whitebg”]

–>  حرف پ :

پاداش : هدیه و پاداش
پارمیدا : از نام های برگزیده
پارمیس : نام دختر بردیا پسر کورش بزرگ
پارند : نیک بختی و فرارونی؛ نگهبان گنج و خواسته
پاک سیما : از نام‌های برگزیده
پاکبانو : آناهیتا، بانوی پاک
پاکچهر : خوش صورت
پاکدل : پاکیزه دل، دلپاک، خوش قلب
پاکرخ : از نام‌های برگزیده
پاکروز : از نام‌های برگزیده
پاکروی : از نام‌های برگزیده
پاکفر : از نام‌های برگزیده
پاکناز : از نام‌های برگزیده
پاکیزه : بدون آلودگی، پاک
پانته‌آ : پایدار، نام زن آریاسب، سردار نامدار کوروش بزرگ
پرتو : فروغ، روشنایی
پرخیده : سخن سربسته
پردیس : باغ بهشت
پرشت : پر آرزو
پرند : پارچه ابریشمی
پرنیان : حریر، دیبا
پروانه : از نام‌های برگزیده
پروین : نام ستاره‌ای
پری : زن زیبا[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”۱/۲″][vc_column_text el_class=”whitebg”]

–>  حرف پ :

پری بانو : از نام های برگزیده
پری سیما : زیبا روی
پریچهر : پری رخسار، خوشگل، زیبا روی
پریدخت : از نام های برگزیده
پریدخت : از نام‌های برگزیده
پریرخ : پری رو، پری رخسار، خوبروی
پریروی : خوشگل، زیبا رو
پریزاد : فرزند پری، فرزند زیبا
پریسا : مانند پری
پریسان : از نام‌های برگزیده
پریفام : زیبا چهره
پریگون : مانند پری
پریماه : از نام‌های برگزیده
پریمرز : از نام‌های برگزیده
پریناز : از نام‌های برگزیده
پریوش : پری مانند
پگاه : سحر، بامداد
پوپک : پرنده‌ای است، هدهد
پودینه : پونه
پوران : از نام‌های برگزیده
پوروچیستا : نام کوچکترین دختر اشوزرتشت
پونه : بوته و گلی خوشبو
پیراسته : با نظم، با آرایش
پیرایه : آراسته، آرایش
پیروزه : از سنگ‌های قیمتی[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”۱/۲″][vc_column_text el_class=”whitebg”]

-> حرف ت :

تابان : نورانی، فروغمند
تابانروی : از نام‌های برگزیده
تابانمهر : از نام‌های برگزیده
تابش : نورافشان
تابناک : پرتو، نورانی
تابنده : تابیدن
تازه : جدید، پرتراوت، لطیف
تاژ : لطیف و نازک
تخشک : خوبرو و زیبا
تذرو : نام دختر داریوش سوم هخامنشی
ترانه : تر و تازه، لطیف، نرم
ترگل : گل تازه
تُرنج : نام میوه ای است
ترنگ : آواز تارهای ساز
تَرَنُم : آواز خوش
تریتی : نام دختر میانه اشوزرتشت
تشتر : نام ستاره تیر. نگهبان باران
تکاو : نام یکی از آهنگ های نامی باربد
تمیس : گیاهی بالا رونده
تناز : نام مادر لهراسب. دختر آرش
تنبور : نوعی ساز، دنبره
تَندُر : بلبل
تندیس : پیکره، تصویر
تِهرت : نام دختر میانه اشوزرتشت
تهمینه : زن رستم و مادر سهراب
توران : از نام‌های برگزیده
تورانبانو : از نام‌های برگزیده
توراندخت : از نام‌های برگزیده
تِیتَک : شبکیه چشم به زبان پهلوی
تیهو : پرنده‌ای خوش رنگ[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]

امتیاز شما

مطالب پر بازدید

مطالب مشابه

لوگوی برند پاک

عوامل موفقیت برند پاک

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text] عوامل موفقیت برند پاک [/vc_column_text][vc_column_text el_class=”justifytxt”] شرکت پاک عوامل موفقیت برند پاک در کتاب نکته ای را می گوید، که در کارتان هیچوقت نگویید

توضیحات بیشتر »
نام اصیل ایرانی

نام های پسر ایرانی

[vc_row content_placement=”middle”][vc_column width=”1/2″][vc_column_text] برای برند خود از بین اسامی پسر ایرانی نامی برگزینید [/vc_column_text][vc_column_text el_class=”justifytxt”] اگر به دنبال نام های خاص برای برند خود می

توضیحات بیشتر »

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *