سپتامبر 10

نامگذاری برند

نام غیر استاندارد را با هیچ تبلیغ خوبی نمی توان در ذهن مشتری جای داد. تبلیغات نوعی هزینه است و هزینه کردن برای یک نام غیر استاندارد توجیه پذیر نیست.
 • نام تجاری خوب در ذهن مردم بهتر ثبت میشود.
 • اشتیاق مشتری را برای خرید بالاتر میبرد.
 • از رقابت با دیگر برند ها در بازار عقب نمی افتد.
 • شانس بیشتری در خرید و فروش بازار  دارد,تا دیگر نامهای سطح پایین و پیش و پا افتاده.

از نام های بی محتوا و پیش و پا افتاده استفاده نکنید:

انتخاب نام و نامگذاری برند بر اساس اندیشه و دستاوردهای تحقیقات بازار با هدف تاثیرگذاری بر مشتریان هدف انتخاب می شود. نامگذاری برند قسمت حیاتی فرآیند مدیریت برند است و مواردی از قبیل جایگاه یابی، طرح و نشان ( لوگو ) ، بسته بندی و سایر ویژگی های سازمانی را تحت تاثیر قرار می دهد.

خواندن این مقاله را به شما پیشنهاد میدهیم:انتخاب بهترین لوگو

استانداردهای نامگذاری برند در این مرکز :

 •  قابلیت ثبت و حمایت قانونی ( صدور گواهی نامه قابلیت ثبت قانونی و آزاد بودن نام جهت ثبت )
 • کوتاه
 • منحصربفرد
 • غیر تکراری
 • دارای ترکیب جدید ( خارج از نام های موجود قدیمی و جدید )
 • ساده
 • اختصاصی ( غیر عمومی )
 • برابری نوشتار و تلفظ
 • خوش آهنگ
 • ارزیابی شده در زبان های رایج جهان
 • توجه برانگیز
 • ذهنیت ساز
 • دارای موسیقی خاص
 • قابل استفاده بعنوان دامنه اینترنتی معتبر ( دات کام )

نام گذاری برندتان:

تیم برند اکسین سعی در این دارد تا به شما بهترین راه را برای موفقیت برندتان نشان دهد;شما با این راه کارهایی که به شما معرفی میکنیم میتوانید به بهترین نحو نام برندتان را انتخاب کنید:

کوتاه و مختصر باشد و قابلیت ثبت و حمایت قانونی ( صدور گواهی نامه قابلیت ثبت قانونی و آزاد بودن نام جهت ثبت )

منحصربفرد باشد و غیر تکراری باشد و دارای ترکیب جدید ( خارج از نام های موجود قدیمی و جدید )

ساده و اختصاصی ( غیر عمومی ) باشد,خوش آهنگ باشد,ارزیابی شده در زبان های رایج جهان

توجه برانگیز و ذهنیت ساز باشد,دارای موسیقی خاص و قابل استفاده بعنوان دامنه اینترنتی معتبر ( دات کام )

پیشنهادهای دیگر برنداکسین برای شما: